EasyGo

Wyrób medyczny do wstrzyknięć na bazie kwasu hialuronowego w strzykawce

Informacja o produkcie

Skuteczne połączenie bursztynianu sodu i kwasu hialuronowego do iniekcji dostawowych, które oprócz działania objawowego czasowo odtwarza wiskoelastyczność płynu stawowego oraz ogranicza procesy uszkadzające chrząstkę powstałe (wyindukowane/rozpoczęte) na skutek urazów bądź choroby zwyrodnieniowej.

Instrukcja użytkowania

easyGO

Wyrób medyczny do wstrzyknięć na bazie kwasu hialuronowego w strzykawce

skład

Substancja czynna: hialuronian sodu. Substancje pomocnicze: kwas bursztynowy, bursztynian sodu, chlorek sodu, woda do injekcji.

Klasyfikacja produktu

Wyrób medyczny, sterylny, wolny od pirogenów (klasa III).

Opakowanie

Jednorazowa ampułkostrzykawka o pojemności 2 ml zawierająca 1,8% (36 mg) kwasu hialuronowego.

 Jedynie zawartość ampułkostrzykawki jest sterylna; produkt został wysterylizowany parowo.

 Każde opakowanie zawiera:

 • dwie igły do injekcji podskórnej produktu leczniczego (0,8x50mm, producent Becton Dickinson and Company Limited – CE 0050).
 • dwie metryczki z danymi produktu (numer LOT i termin przydatności do użycia)

Wskazania

Kwas hialuronowy jest polisacharydem będącym ważnym składnikiem skóry i tkanki łącznej. EASYGO jest w postaci żelu. Jest sterylnym, wolnym od pirogenów, bezbarwnym i przejrzystym kwasem hialuronowym pochodzenia niezwierzęcego o odpowienim wskaźniku pH. Produkt EASYGO jest przeznaczony do wstrzykiwań dostawowych celem czasowego odtworzenia wiskoelastyczności płynu stawowego w przypadku problemów powstałych na skutek urazów bądź choroby zwyrodnieniowej.

Środki ostrożności

 • nie podawać preparatu dożylnie
 • nie podawać w przypadku braku przejrzystości lub zabarwienia produktu
 • nie podawać w przypadku otwartego lub zniszczonego opakowania
 • produkt należy podać niezwłocznie po otwarciu, a ampułkostrzykawkę wyrzucić
 • nie używać wielokrotnie; niezależnie od ilości produktu pozostałej po pierwszym użyciu
 • nie nadaje się do ponownego użycia z powodu utraty jego sterylności
 • nie sterylizować ponownie; kolejna sterylizacja może spowodować zakażenie krzyżowe pomiędzy pacjentem a lekarzem
 • nie aspirować powietrza do ampułkostrzykawki
 • nie zamrażać
 • nie podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych
 • nie podawać doustnie
 • produkt jest przeznaczony do jednorazowego użytku, po pierwszym użyciu niewykorzystana część traci swoją sterylność – nie należy podawać pozostałej części produktu
 • przed podaniem należy delikatnie nacisnąć tłok uzyskując kroplę produktu na końcu igły celem usunięcia powietrza z igły oraz ampułkostrzykawki

Ostrzeżenia

 • podanie produktu zawsze powinno być zgodne z zasadami aseptyki
 • nie podawać pacjentom, u których istnieje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu
 • nie podawać pacjentom, u których było prowadzone leczenie przeciwzakrzepowe lub trombilityczne w okresie ostatnich dwóch tygodni
 • nie podawać pacjentom, u których stwierdza się objawy infekcji bakteryjnej lub wirusowej
 • przy podaniu nie używać środków odkażających skórę zawierających czwartorzędowe sole amonowe, takich jak na przykład chlorek benzalkoniowy
 • nie należy chłodzić ani rozgrzewać miejsca wprowadzenia po poinjekcyjnym wystąpieniu zaczerwienienia lub obrzęku skóry
 • nie stosować u pacjentów poniżej 18. roku życia
 • nie stosować u kobiet ciężarnych i karmiących piersią
 • nie podawać w okolicy chorobowych zmian skórnych (zakażenia, odczyny, etc.)

Działania niepożądane i skutki uboczne

Produkt może powodować wrażenie dyskomfortu u niektórych pacjentów tak jak w przypadku innych preparatów do injekcji. Wysypka, zaczerwienie, obrzęk, zasinienie, świąd skóry i dolegliwości bólowe w miejscu injekcji może wystąpić w efekcie podania preparatu. W większości wypadków dolegliwości ustępują do 72. godzin. W niektórych przypadkach mogą wystąpić objawy zaburzenia krzepnięcia i czucia w miejscu injekcji. Bardzo rzadkimi przypadkami powikłań poinjekcyjnych produktów zawierających kwas hialuronowy opisywanymi w piśmiennictwie są: martwica skóry, brodawki, ziarniniaki, przeczulica skóry, ropnie. W przypadku powyższych należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i producentem preparatu.

 

Podawanie i dawkowanie

EASYGO powinien być podawany wyłącznie przez wykwalifikowanych i odpowiednio przeszkolonych z inienkcji dostawowych lekarzy, podanie preparatu może być wyłącznie dostawowe. Ważnym jest dokładne zebranie wywiadu przez lekarza oraz poinformowanie chorego o spodziewanych efektach leczenia i ewentualnych powikłaniach. W chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego EASYGO może być podawany, w zależności od nasilenia zmian chorobowych, przez okres 3-5 tygodni z 1-2 tygodniową przerwą pomiędzy iniekcjami. EASYGO jest dostępny w ampułkostrzykawkach zawierających 1 ml lub 2 ml preparatu (w zależności od wielkości stawu). Zalecany schemat leczenia to 3 iniekcje dostawowe. Powyższy schemat może być powtórzony po 6 miesiącach pod kontrolą lekarza w przypadkach uzasadnionych dolegliwościami pacjenta. W chorobie zwyrodnieniowej stawu biodrowego, ramiennego i skokowego zalecany jest również schemat 3 iniekcji, jednak pomiędzy kolejnymi iniekcjami powinien być odstęp od 1-3 miesięcy.

 

Sposób podania

 • sprawdź termin ważności podany na opakowaniu, nie używaj po jego przekroczeniu
 • załącz metryczkę z danymi produktu (partia i termin ważności) do historii choroby
 • otwórz sterylne opakowanie
 • zdejmij zaślepkę ze złącza ampułkostrzykawki
 • dołącz igłę, upewnij się o jej prawidłowym zamocowaniu
 • zdejmij osłonę z igły
 • delikatnie naciśnij tłok uzyskując kroplę produktu na końcu igły celem usunięcia powietrza z igły oraz ampułkostrzykawki
 • wykonaj injekcje dostawową
 • po użyciu produktu wyrzuć użyte ampułkostrzykawkę oraz igłę do odpowiednich pojemników.

Trwałość produktu

2 lata w nienaruszonym opakowaniu.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 5 do 30 stopni celsjusza włącznie z dala od promieni słonecznych oraz źródeł ciepła w zamkniętym opakowaniu. Data ważności odnosi się jedynie do odpowiednio przechowywanego produktu w nienaruszonym opakowaniu.

tabela-1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.png

Adres

Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Telefon

+48 882 700 037

Email

office@fabre.com.pl